Arşivler

Kategoriler

  • Kategori yok

Günümüz koşullarında her ürün kendi kendini satabilme özellikleriyle donatılmış olmalıdır. Ürünü koruyan veya tüketiciye sunan ambalaj bu nedenle günümüzde büyük önem kazanmıştır.
Çağımızda reklam piyasasındaki rekabet ve hareketlilikte ambalaj tasarımı ve ambalajın önemi tartışılmaz. Grafik tasarımın en üç boyutlusu olan ambalajın çeşitli işlevleri olmasıyla da çok çeşitli tanımlarını sıralamak mümkündür.
Ambalajın fonksiyonları açısından birkaç tanımı şöyle yapılmıştır;
Ambalaj malların iyi şekilde muhafaza edilmeleri ve taşınabilmeleri için konuldukları kap ve zarflardır.
Ambalajlama, bir malın son tüketiciye bozulmaksızın ve en az maliyetle ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.
Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracıdır. Tüketicinin ilgisini çeker ve kapsadığı mala ilişkin nesnel ve duygusal bilgilenmeyi sağlar. Tüketicinin bir malı evinde her kullanışında, onunla ilgili İmaj ve tutumları güçlendirme işlevini yerine getirir.
Ambalaj görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir.
Ambalaj içine konan ürünün anlamını taşıyan bir araçtır.
Kısacası ambalaj “sessiz bir iletişim aracıdır.”