Arşivler

Kategoriler

  • Kategori yok

Fatura genel olarak satıcı tarafında hazırlanan ve herhangi bir malın satış işleminin gerçekleştirilmesinden sonra alınan bedelin tutarını gösteren bir makbuz veya belgedir diyebiliriz. Bu belgeler bir malın satışı gerçekleştikten sonra verilen belgelerdir. Fatura  olarak düzenlenen belgelerin üzerinde bir takım bilgilerin bulundurulması zorunludur. Bu bilgilerden tek bir tanesinin dahi bulunmaması faturayı geçersiz kılmaya yetebilir düzeydedir. O yüzden bir belgenin fatura olabilmesi için mutlaka üzerinde bulunması gereken bilgiler o faturanın hangi satıcı tarafından hazırlandığı, ne kadarlık bir tutarı olduğu, alınan tutar karşılığında ne satıldığı, malın hangi tarihte satıldığı ve kaç adet satıldığı gibi oldukça açıklayıcı bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Fatura ile sıkça karıştırılan ancak bir fatura olmayan sevk irsaliyeside yine satıcı firma tarafından hazırlanan bir belgedir. Fakat fatura ve  sevk irsaliyesi arasında bir takım farklar vardır. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki sevk irsaliyesini kesinlikle fatura yerine kullanamazsınız. Bir malın satışının yapılması durumunda o malın gerekli adrese tesliminin yapılması için bu sevk irsaliyesinin düzenlenmesi şarttır. Hem malı depodan çıkarmak için hem de malın gereken yere ulaştığının kanıtı olan belge satıcı firmalar tarafından hazırlanır ve alıcı tarafından malın teslim alındığına dair imzalanır. Bu belge imzalanmadan geldiği taktirde malın teslim edilmediği anlaşılır. Ancak belgede imza varsa o malın teslimi gerçekleşmiş sayılır.