Arşivler

Kategoriler

  • Kategori yok

İyi dizayn edilmiş bir stant müşteriyi kendine çeker, sunar veya bilgi aktarır. Ürün ya da hizmet stantda kolayca algılanabilecek şekilde sunulmalıdır. Amaç iyi sunmak, sunulan ürünün ve hizmetin göze girmesini, iyi algılanmasını, akılda kalmasını sağlamak olmalıdır. Stant aslında bir tasarım, bir mimarlık ürünüdür. Ağırlıklı işlev yükümlülüğü vardır. Bu nedenle estetiği de olmak zorundadır.Göze gönle hitap etmelidir.Bu da iyi dizayn edilmiş bir stantla gerçekleştirilebilir.
Stant, içeriğini ziyaretçiye en kısa zamanda, en iyi şekilde anlatmalıdır. Sergileyen firmanın anlayış kimlik ve imajının yanı sıra tanıtmak istediği ürün veya hizmetin özünü görsel (hatta gerektiğinde işitsel) yoldan, hemen algılanır şekilde sunmalıdır.
Fuarların süresi günümüzde çok kısalmıştır. Öte yandan ziyaretçilerin telaşı çok zamanı azdır. Deyim yerindeyse stant “gözlere fotoğraf çektirecek” ya da kısa metrajlı bir belgesel film ustalığı ve duyarlılığıyla öyküsünü aktarmalıdır.
Bir fuar organizasyonunun içinde yer alıyor olmak, birçok bakımdan firmanın imajını etkileyebilecek bir oluşumdur. Bu nedenle ziyaretçilerde hayranlık duygusu uyandıracak, akılda kalıcılık sağlayacak ve amaca hizmet edecek şekilde stant dizaynları yapmak son derece önemli görülmektedir. Bu tarzdaki özel dizaynları desteklemek amacıyla da pek çok fuar organizasyonunda en güzel stant yarışmaları yapılıp, kazananlara ödüller verilmektedir. Stant dizaynının ne derece önemli olduğunun anlaşılmaya başlamasıyla da bu konuda uzman firmalar oluşmaya başlamış ve bunlar profesyonel hizmetler sunma yoluna giderek stant dekorasyonları hazırlama işinin bir sektör haline gelmesini sağlamışlardır. Fuar stantları, katılımcı firmaları temsil eden fiziki mekânlardır. Fuarı ziyaret eden kişilerin potansiyel alıcı olmaları sebebiyle de fuar stantları önemli birer faktördür ve bu nedenle iyi dizayn edilmeleri gerekmektedir. İyi bir stant ziyaretçilerin ilgisini çekmeli, ürünlerin en iyi şekilde sergilenmesine elverişli olmalı, bilgi ve fikir vermeli, ziyaretçiler üzerinde etki yaratmalıdır. Özellikle fuarlarda hazırlanan stantlarda ticari bağlantılar ve iş görüşmeleri için gerekli fiziki koşullar hazırlanmalıdır. İyi dizayn edilmiş bir stantın firma veya ülke tanıtımı açısından da önemi unutulmamalıdır.