Arşivler

Kategoriler

  • Kategori yok

Organizasyon, belli bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmiş bireylerin yapılanma şeklini, bu bireylerin tamamını veya bir kurum, kuruluş ya da teşkilatı belirtebilir.

  • Tiyatro, sinema, festivaller, fuarlar, konserler, anma programları, sergiler, konferanslar, söyleşiler, paneller, şiir dinletileri vb. kültür sanat faaliyetlerinin stratejik plan yada performans yönetimine uygun olarak planlamasını yapmak ve icrasını gerçekleştirmek.
  • Tahsis edilmiş olan kültür merkezleri ve sergi salonlarının kültür sanat programlarını hazırlamak ve organizasyonlarını yapmak.