Arşivler

Kategoriler

  • Kategori yok

İyi dizayn edilmiş bir stant müşteriyi kendine çeker, sunar veya bilgi aktarır. Ürün ya da hizmet stantda kolayca algılanabilecek şekilde sunulmalıdır. Amaç iyi sunmak, sunulan ürünün ve hizmetin göze girmesini, iyi algılanmasını, akılda kalmasını sağlamak olmalıdır. Stant aslında bir tasarım, bir mimarlık ürünüdür. Ağırlıklı işlev yükümlülüğü vardır. Bu nedenle estetiği de olmak zorundadır.Göze gönle hitap etmelidir.Bu da iyi dizayn edilmiş bir stantla gerçekleştirilebilir.
Stant, içeriğini ziyaretçiye en kısa zamanda, en iyi şekilde anlatmalıdır. Sergileyen firmanın anlayış kimlik ve imajının yanı sıra tanıtmak istediği ürün veya hizmetin özünü görsel (hatta gerektiğinde işitsel) yoldan, hemen algılanır şekilde sunmalıdır.