Arşivler

Kategoriler

  • Kategori yok

Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal medyanın sadece Facebook ve Twitter’dan oluşmadığını biliyoruz. Biz sosyal
medyanın her kanalını bir enstrüman olarak değerlendiriyoruz. Ekibimizi ise bu orkestrayı
yöneten bir şef olarak görüyoruz. Orkestradaki çok sesliliğin uyumu ne kadar değerli ise,
sosyal medyada çok sesli olmak da markalar için o kadar değerlidir.

Biz markanız için sosyal medyanın bütün kanallarında; iletişim, pazarlama ve takip sürecini
yönetiyor, markanız için en etkili geri dönüşü sağlıyor ve bu geri dönüşü raporlar ile size
sunuyoruz.

Hizmet verdiğimiz başlıca kalemler ise;

–          İçerik üretimi

–          İçerik yayınlanması ve takibi

–          Şikâyet yönetimi

–          Ölçümleme ve analiz

–          Sosyal medya raporlamaları

–          Sosyal medya uygulamaları

–          Social CRM